דברו איתנו בוואטסאפ לקבלת אישור עקרוני >>

מחשבון משכנתא

מחשבון המשכנתא של כלבנק מאפשר לכם לחשב את ההחזר החודשי הצפוי בקלות ובמהירות.

סכום המשכנתא
לכמה שנים?

סל אחיד 1

100% ריבית קבועה לא צמודה

החזר חודשי:

ריבית ממוצעת:  5.34%

החזר קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה

סל אחיד 2

⅓ קל"צ, ⅓ פריים, ⅓ משתנה

החזר חודשי:

ריבית ממוצעת:  5.62%

החזר משתנה בהתאם לבנק ולריבית בנק ישראל

סל אחיד 3

½ קל"צ, ½ פריים

החזר חודשי:

ריבית ממוצעת:  5.71%

החזר משתנה בהתאם לריבית בנק ישראל

סל אחיד 1

100% ריבית קבועה לא צמודה

החזר חודשי:

 ריבית ממוצעת: 5.34%

החזר קבוע לאורך כל תקופת ההלוואה

סל אחיד 2

⅓ קל"צ, ⅓ פריים, ⅓ משתנה

החזר חודשי:

ריבית ממוצעת:  5.62%

החזר משתנה בהתאם לבנק ולריבית בנק ישראל

סל אחיד 3

½ קל"צ, ½ פריים

החזר חודשי:

 ריבית ממוצעת: 5.71%

החזר משתנה בהתאם לריבית בנק ישראל

סל אחיד 1
ריבית קבועה לא צמודה


החזר החודשי

ריבית

הסכום שישולם עד סוף התקופה

סל אחיד 2
  קבועה לא צמודה
  פריים
  משתנה כל 5 שנים

החזר החודשי

ריבית

הסכום שישולם עד סוף התקופה

סל אחיד 3
½  קבועה לא צמודה
½  פריים

החזר החודשי

ריבית

הסכום שישולם עד סוף התקופה

אישור עקרוני למשכנתא מבנק אונליין

הינך מועבר לאתר האינטרנט של בנק דיסקונט לשאלון דיגיטלי קצר. בשאלון אין צורך להעלות מסמכים ולוקח כ-5 דקות למלא אותו. תוך יומיים ממילוי השאלון תקבלו אישור עקרוני והצעה למשכנתא. לאחר קבלת ההצעה תוכלו לשפר אותה ע"י משא ומתן עם הבנק ועם בנקים.

למעבר לאתר הבנק לקבלת אישור עקרוני >>

מחשבון משכנתא הוא כלי חיוני עבור כל מי שחושב לרכוש דירה ומעוניין להבין את ההוצאות החודשיות הצפויות ואת התנאים השונים של ההלוואה. שימוש במחשבון משכנתא מאפשר למשתמשים להזין נתונים כמו סכום ההלוואה, תקופת ההחזר ושיעור הריבית, ולקבל מידע מפורט על גובה התשלום החודשי הצפוי. באמצעות מחשבון משכנתא, מבקשי המשכנתא יכולים לתכנן את תקציבם בצורה מושכלת ולהימנע מהפתעות לא נעימות בעתיד. מחשבון משכנתא כולל גם את היכולת להשוות בין אפשרויות מימון שונות, מה שמסייע לזהות את ההצעה המשתלמת ביותר עבור הלווה. הוא מספק תובנות חשובות לגבי השפעת שינויים בשיעור הריבית או במשך תקופת ההלוואה על גובה התשלום החודשי. כך, מחשבון משכנתא מאפשר למשתמשים לבצע החלטות מושכלות בהסתמך על מידע מדויק ואמין. בסיכום, השימוש במחשבון משכנתא אינו רק צעד ראשוני בתהליך קניית הדירה, אלא גם אמצעי להבטחת קבלת החלטות כלכליות מושכלות. מחשבון משכנתא מסייע להבטיח שאנשים יכולים להתמודד עם ההתחייבות הכלכלית הגדולה הזו באופן מודע ואחראי.

לרבות סכומי ההחזר והריבית הכוללת החזויה, הם סימולציה בלבד, ומבוססים על הנתונים שהוזנו על ידכם, ועל תחזיות בנק ישראל לגבי שינויים בעוגנים, בריביות ובאינפלציה, המעודכנות למועד החישוב (תחזיות אלה נועדו להמחיש תשלומים ושיעורי ריבית אפשריים בעתיד, אך אין וודאות כי יתממשו בפועל). הנתונים המוצגים במחשבון עשויים להיות שונים לעומת נתוני המשכנתא שתועמד לכם בפועל, ככל שתועמד, וזאת בין היתר, כפועל יוצא של סכומי ההלוואות מהן מורכבת המשכנתא, תקופת ההלוואות, שיעור הריבית שייקבעו בהלוואות, שינויים שיחולו בריבית בהתאם למנגנון שינוי הריבית (בהלוואות בריבית משתנה), שינויים שיחולו במדד (בהלוואות צמודות מדד), שיטת ההחזר (לוח שפיצר, קרן שווה וכיו"ב), ותשלומים נלווים (כגון ביטוחים, אגרות, עמלות, ריבית ביניים, ריבית פיגורים) וכיו"ב. החישובים במחשבון ו/או תוצאותיו אינם מחייבים את הבנק להעמיד את המשכנתא בפועל או להעמידה, אם תועמד, בתנאים ו/או בריביות שהוזנו/הוצגו. אישור המשכנתא ותנאיה ייקבעו בהתאם לקריטריונים הנהוגים בבנק, כפי שיהיו מעת לעת, ותנאי ההלוואות המחייבים הם אלה שיפורטו בחוזים שייחתמו בין הלווים לבין הבנק. הסכומים המוצגים מעוגלים לשקל הקרוב. אי עמידה בפירעון הלוואת המשכנתא עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. הריביות המהוות בסיס לחישובים הן הריביות הממוצעות על "הלוואות לדיור" (למטרת מגורים לפי מסלול ותקופה), בהתאם לפרסומי בנק ישראל לגבי "הלוואות לדיור" שבוצעו בחודש קודם.