מדיניות פרטיות

  1. מדיניות הפרטיות חלה על הנתונים שנמסרו, כחלק מתהליך ההרשמה לאתר, על התכנים והמידע המועברים על ידי המשתמשים בזמן השימוש באתר ובשירותים, וכן על מידע שנאסף על אודות המשתמשים בזמן הגלישה באתר ("מידע על המשתמש"). המידע על המשתמש הנאסף ע"י כלבנק כולל בין היתר: שם מלא, כתובת, טלפון ודוא"ל.
  2. כלבנק רשאית להשתמש במידע על המשתמש ולעבדו וזאת לצורך שיפור תמידי של האתר, השירותים והתכנים שהיא מציעה, או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים, לאפשר למשתמש קבלת הטבות שונות וכן לאפשר לו כתיבת חוות דעת והעלאתן לאתר.
  3. כלבנק רשאית לעשות שימוש במידע על המשתמש לצורך יצירת קשר עם המשתמשים, לרבות משלוח (בדוא"ל, בהודעת טקסט לטלפון הנייד (SMS/MMS) או בכל אופן אחר) מידע פרסומי למשתמשים - בין שמדובר במידע שהיא עצמה תפרסם ובין שמדובר במידע שתקבל לצורך משלוח מידי בתי עסק אחרים.
  4. כלבנק תהא רשאית למסור את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, לרבות (אך לא רק) במקרה בו היא תמצא כי פעולותיך באתר מפרות את תנאי השימוש, או נעשות לשם ביצוע תרמית מכל סוג שהוא, או אם היא תהיה מחויבת לעשות כן על פי צו שיפוטי ו/או חוק ו/או אם תעמוד בפני איום שיינקטו כנגדה צעדים משפטיים (פליליים או אזרחיים) בגין פעולות שעשית באתר. במקרים אלו רשאית כלבנק למסור את פרטיך לצד הטוען כי נפגע ממך או בהתאם להוראות הצו השיפוטי.
  5. כלבנק מיישמת מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי כלבנק, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, כלבנק לא מתחייב שהשירותים יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.
  6. כל משתמש אשר מידע לגביו מצוי במאגרי כלבנק, רשאי בכל עת לפנות לחברה בבקשה להסיר את המידע הקשור אליו מהמאגרים. הפנייה תיעשה למוקד שירות הלקוחות של כלבנק באמצעות פנייה בעמוד צור קשר.
  7. "עוגייה" (Cookie) הינו קובץ טקסט קטן אשר מועבר לכונן הקשיח שבמחשבך האישי על ידי שרת אינטרנט. באתר מתבצע שימוש ב"עוגיות" בכדי ששרתי האתר יוכלו לזהות אותך במהירות וביעילות גם כאשר אתה חוזר ומבקר באתר. המידע המצוי על "העוגייה" ובו עושה כלבנק שימוש הינו מוצפן, כך שרק כלבנק יכולה לקרוא ולהבין את המידע הזה. בהסכימך להסכם זה אתה מתיר לחברה להשתיל "עוגייה" על מחשבך, להשתמש במידע האגור ב"עוגייה" ולזהותך על פיו.