תנאים והגבלות

עודכן ב-21.12.21

 1. השימוש באתר מהווה הסכמה ואישור לתנאים אלה. אנחנו נעדכן את התנאים מעת לעת, עפ"י שיקול הדעת הבלעדי של כלבנק וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש. תנאים אלה חלים על השימוש באתר באמצעות מחשב או מכשיר תקשורת אחר – טלפון נייד, טאבלט וכו'.
 2. האתר נועד לשימוש פרטי בלבד וכל שימוש מסחרי בו ללא קבלת הסכמתה מראש ובכתב של כלבנק הינו אסור. יובהר כי האתר איננו אתר מכירות וכלבנק לא מציעה למכירה מוצרים או שירותים כלשהם למשתמשים. ביצוע רכישה יבוצע ישירות מול נותן השירות, ולפי תנאי השימוש במסגרתו. כלבנק לא תהא צד, ישיר או עקיף, לעסקת רכישה כאמור.
 3. באתר כל בנק אנו מציגים מידע אודות תנאים, מחירים וחוו"ד על שירותים פיננסיים שונים - ניהול חשבון בנק, הלוואות פיקדונות וכד', וכן קישורים לאתרי אינטרנט שמציעים שירותים אלה. כלבנק איננו מתחייב כי יוצגו מחיריהן של כל החברות המספקות את השרות המושווה בכל עת ואינו מתחייב להציג מחירים או פרטים של כל השירותים המוצגים באתרי הספקים.
 4. כל התכנים המופיעים באתר אינטרנט זה כפופים לזכויות יוצרים של כלבנק, וכן שמות אחרים של מוצרי ו/או שירותי כלבנק הנזכרים במסמך זה הנם סמלים מסחריים, או סמלים מסחריים רשומים, של כלבנק. שמות של חברות ומוצרים אחרים הנזכרים במסמך הנם סמלים מסחריים של בעליהם השונים.
 5. כחלק מהשימוש באתר תתבקש לספק שם ומספר טלפון על מנת לאמת שאתה בנאדם וכדי שנוכל ליצור איתך קשר בעתיד. הנתונים שתמסור, יישמרו במאגר המידע של כלבנק. אינך נדרש על-פי חוק למסור את המידע, אולם בלא מסירת הפרטים, יתכן ולא תוכל להשתמש בשירותים שונים.
 6. באתר מתפרסמות חוות דעת אשר מקורן במשתמשי האתר. חלק מהפרטים שנמסרו על-ידי הגולש, לרבות שם ועיר מגורים, עשויים להופיע בעת פרסום חוות הדעת על ידך באתר.
 7. כלבנק שומרת לעצמה את הזכות למחוק או לערוך כל המלצה שפורסמה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 8. כלבנק מבצעת מעת לעת פניה יזומה למשתמשים על מנת לקבל את חוות דעתם על השירותים שהם קיבלו. חוות דעת אלה יפורסמו באתר לצד יתר חוות הדעת. בהסכימך לתנאי שימוש אלו אתה מסכים כי כלבנק תיצור עימך קשר לצורך כך.
 9. ייתכן שהתכנים אשר מתפרסמים בהמלצות אינם אמיתיים, מדויקים או נכונים. כלבנק אינה אחראית לכל נזק, הפסד, חסרון כיס או הוצאה שייגרמו לך אם תפעל על בסיס המידע, התכנים או המסרים המפורסמים בהמלצות וכל הסתמכות עליהם הינה באחריותך הבלעדית.
 10. באתר קיימים גם מאמרים מקצועיים המאפשרים לגולשים לקבל מידע בנושאים שונים. המידע המופיע במאמרים אינו בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית, אינו בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע והסתמכות עליו הינה באחריות הגולש. וכלבנק לא תישא בכל אחריות לנזק, להוצאה או לחסרון כיס שיגרמו לך כתוצאה מכך.
 11. בחלק מהשירותים המוצגים כלבנק מחשבת את שווי ההצעה המוצגת ע"י נוסחאות שפותחו ע"י כל בנק. נוסחאות אלה הן רכושה הבלעדי של כלבנק. חישוב שווי ההצעה מתבסס על 4 שירותים בנקאיים: עמלות עו"ש, עמלות כרטיסי אשראי, הלוואה, פיקדון. כלבנק תעדכן את ותשנה את הנוסחאות מעת לעת.
 12. ההחלטה על הענקת ההטבות והתנאים בפועל שמורה לנותני השירותים. כלבנק אינה מתחייבת לכך שהמחירים משקפים בהכרח את מחיר השירות מוצר כפי שיימכר בפועל. המחירים המופיעים באתר כלבנק הינם המחירים המפורסמים ע"י נותן השירות ולכלבנק אין כל אחריות, ישירה או עקיפה, למחירים אלו ולכל שימוש שיעשה בהם על ידך.
 13. כלבנק אינה אחראית ולא תישא בכל אחריות ביחס לתכנים ו/או לזמינות השירותים הנמצאים באתר ובכל מכשיר קצה בהם הם מופיעים, תוכנם, מהימנותם, דיוקם, אמינותם והשפעתם על המחשבים של הגולשים באתר.
 14. כלבנק לא תישא בכל אחריות לתוכן המודעות והמידע המסחרי שיפורסמו באתר, לרבות לתוכן שיועבר בין גולשי האתר במסגרת חוות דעת, המלצות, קישוריות אל מקורות ו/או מאגרי מידע ו/או שירותים ו/או אתרי תוכן אחרים וכיו"ב. הצבת מודעות, קישוריות ומידע מסחרי באתר לא תתפרש כהצעה להשתמש, כהבעת תמיכה, עידוד או הסכמה או מתן חסות של האתר, במפורש או מכללא לתכנים ו/או לשירותים המוצעים על ידי המפרסמים באתר.
 15. כל התכנים והשירותים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציה בלבד ואינם בגדר עצה, המלצה או חוות דעת מקצועית הניתנת על ידי כלבנק ואינם בגדר תחליף להתייעצות עם איש מקצוע.
 16. כלבנק שומרת לעצמה את הזכות להשעות, לבטל או לסרב לספק את השירות הניתן לך על ידה באתר על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי.
  כלבנק רשאית לסגור את האתר ולשנות מעת לעת את מבנהו, מראהו וזמינותם של השירותים והתכנים הניתנים בו וזאת ללא צורך להודיע לך על כך מראש. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי כלבנק בקשר לכך.
 17. הנך מתחייב לשפות את כלבנק, עובדיה, מנהליה, בעלי מניותיה או מי מטעמם בגין כל תביעה, דרישה, נזק, הפסד, אובדן רווח, תשלום או כל הוצאה שייגרמו להם - ובכלל זה שכר טרחת עורך דין (סביר) והוצאות משפט - עקב הפרת תנאי שימוש אלה ו/או הפרת החוק על ידו ו/או תביעה ו/או דרישת צד שלישי כלשהו כתוצאה מתכנים שמסר לפרסום באתר ו/או כתוצאה מקישורים שביצע לאתר ו/או כל הפרה של תנאי מתנאי שימוש של האתר.
 18. על תנאי שימוש אלו יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל והם יגברו על כל תנאי שימוש אחרים המצויים באתר. מקום השיפוט הבלעדי לכל עניין הנוגע להסכם זה ולשימוש באתר הינו בבתי המשפט המוסמכים באזור ירושלים.
 19. לכל שאלה ובירור ניתן לכתוב ל-