מה זה "בחירה חכמה"?

תו "בחירה חכמה" ניתן על ידי כלבנק לבנקים שההצעה שלהם היא כדאית ומומלצת. חיווי זה יכול להופיע עד פעמיים בדף, והוא ניתן להצעות שעומדות בתנאים הבאים:

בפתיחת חשבון -
  1. ציון 4.2 לפחות בדירוג הלקוחות
  2. ההצעה כוללת גם הטבה בהלוואה וגם הטבה בעמלות עו"ש

במשכנתאות -
  1. ציון 4.2 לפחות בדירוג הלקוחות
  2. אין חובה לפתוח חשבון על מנת לקבל את ההטבות